Gràfiques Cuscó - Imprenta Offset Barcelona

Enquadernació

Per a nosaltres, un servei d’impressió veritablement integral ha d’incloure la possibilitat d’enquadernació al mateix lloc on s’imprimeix. Això ens assegura una major rapidesa en el procés i poder controlar la qualitat del producte en totes les seves fases.
 
Tècniques utilitzades:

– Grapa, plegats i fendits
– Fil, PUR
– Retràctil, encaixat i etiquetatge